Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Služby

20.02.2010 15:00

Nabízím služby v oboru pozemních staveb, ať už se jedná o novostavby nebo rekonstrukce. Mým zákazníkům zajišťuji komplexní služby - veškerou dokumentaci k projektu včetně stavebního povolení, přípravu stavby, výběrové řízení na dodavatele stavby i subdodávek, technický dozor v průběhu stavby až po předání díla a kolaudaci. Poradenství poskytnu jak při stavbě dodavatelsky tak i svépomocí.

Projektová činnost:

20.02.2010 15:01
 • zpracování stavební části projektové dokumentace v rozsahu vyplývajícím z úrovně autorizace v programu ArchiCAD
 • vizualizace (převedení do 3D) Vašich představ vše s možností prohlížení a procházení ve výjímečné aplikaci pro prezentaci BIM projektu na mobilních zařízeních
 • zpracování částí PD k vydání stavebního povolení (osazení objektu do terénu, drobné stavby na pozemku stavebníka apod.)
 • stavební výkresy ve formátu A4 a A3
 • zakreslení skutečného stavu

Rozpočtové práce:

20.02.2010 15:02
 • vytváření rozpočtů, poptávek, vyhodnocování nabídek a další činnosti, které souvisejí se stavebními zakázkami
 • po předání projektové dokumentace v elektronické nebo tištěné podobě vypracování rozpočtu pro Váš záměr - vše možno i online
 • veškeré výstupy v elektronické i tištěné podobě
 • kontrola prostavěnosti stavby
 • rychlá kalkulace navržených / požadovaných změn
 • ostatní specifické požadavky
 • vše v programu KROS 4 od společnosti ÚRS Praha včetně vždy aktuálních cen pro daný rok
 • zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby (požární zpráva) dle ČSN 73 0802
 • prohlídka stavby a posouzení proveditelnosti prací
 • výškové zaměření nivelačním přístrojem
 • zakreslení (vizualizace) Vašich představ  v návaznosti na stávající stav (v případě rekonstrukce)
 • propočet předběžných nákladů
 • vypracování stavební části projektové dokumentace a zajištění řemesel (voda, topení, plyn apod.)
 • zajištění vyjádření správců sítí, jednání s orgány státní správy včetně zajištění stavebního povolení

Zadávání stavby:

20.02.2010 15:05
 • kontrola kompletnosti a připomínkování projektové dokumentace
 • vypracování položkového rozpočtu, slepého rozpočtu a výkazu výměr
 • porovnání nabídkových rozpočtů z hlediska kompletnosti, oprávněnosti rozsahu a cenové úrovně
 • zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby popřípadě jednotlivých částí stavby a řemesel
 • vypracování smlouvy o dílo s dodavatelem, popřípadě na jednotlivá řemesla nebo části

V průběhu stavby:

20.02.2010 15:06
 • technický dozor
 • výškové usazení stavby z přesně definovaného výškového bodu určeného geodetem při zaměření stavby nebo z bodu uvedeného v projektové dokumentaci
 • řešení detailů a technologických postupů stavby
 • jednání se zástupci dodavatelských firem
 • porovnání dodavatelských faktur s nabídkovým rozpočtem a smlouvou
 • spolupráce při přejímacím a kolaudačním řízení

Dotace a granty:

20.02.2010 15:07
 • zpracování dokumentace pro dotační programy z EU včetně zajištění poradenství
 • vypracování podkladů včetně registrace pro dotace na památky a památkově chráněné objekty popř. stavby v památkové zóně

Ostatní:

20.02.2010 15:08
 • v souladu s živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb. zajišťuji výkon funkce odpovědného zástupce na základě mandátní smlouvy
 • v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. zajišťuji výkon stavebního dozoru a stavbyvedoucího u staveb svépomocí na základě mandátní smlouvy
 • pokud plánujete koupit nemovitost a nejste si jisti stavebně technickým stavem, popřípadě vhodností objektu pro Vaše záměry, poskytnu poradenství a při prodeji nemovitosti i kontakt na realitního makléře