Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Stavební úpravy a změna užívání přízemí obytného domu, Broumov

Popis stavby - Stavební úpravy a změna užívání přízemí obytného domu, Broumov

  • Jedná se o stavební úpravy stávajících přízemních nebytových prostor domu z nichž změnou užíváním vzniknou nové dvě bytové jednotky. V bytech dojde k úpravám dispozic a vybudování sociálního zařízení. Dojde k vybourání stávajících výloh a provedení osazení nových oken. Ke snížení stávajících vysokých stropů bude požit SDK podhled společně s tepelnou izolací. Ohřev TUV a topení bytů budou sloužit plynové kotle.
  • zpracování projektové dokumentace ke změně užívání stavby a stavebnímu povolení (DSP)
  • zajištění stavebního povolení