Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Technické zázemí firmy SVOBODA a.s. v Jetřichově

Popis stavby - Technické zázemí firmy SVOBODA a.s. v Jetřichově

 • zaměření stávajícího stavu objektu SO02 a SO03
 • studie společně s vizualizací objektu SO02 a SO03
 • zpracování projektové dokumentace stavební části objektů SO02 a SO03
 • zajištění projektové dokumentace řemesel celého areálu
 • zajištění územního a stavebního povolení pro celý areál
 • vypracování položkového rozpočtu

Celkový ráz objektů po dokončení je navržen v citlivém vztahu k okolní zástavbě a okolnímu prostředí. Při návrhu jsou respektovány zájmy CHKO Broumovsko. Jednotlivé stavební objekty  (SO-01, SO-02, SO-03, SO-04 a SO-05) vedených pod č. p. 164 se nachází v centrální části obce Jetřichov, v zastavěném území a to na parcelách st. č. 15 / 1, 15 / 2, 210 / 1 a p. p. č. 882 / 1 v katastrálním území Jetřichov.

Objekt SO-01 – Administrativní objekt

 • Objekt je samostatně stojící, umístěný na rovinném pozemku st. p. č. 15 / 1 v k. ú. Jetřichov. Nejbližší stavbou  je navazující objekt SO-02, vzdálený cca 5,9 m východním směrem a stávající nevyužívaný objekt na st.p.č. 197 / 1, vzdálený cca 8,52 m západním směrem.

Objekt SO-02 – Výroba svodnic

 • Objekt je samostatně stojící, umístěný na rovinném pozemku st. p. č. 210 / 1 v k. ú. Jetřichov. K objektu, na jeho severní straně, je přistavěna přízemní nepodsklepená stavba autodílny – pneuservisu, která je zastřešena v části pultovou a v části sedlovou střechou. Tato část není předmětem této projektové dokumentace.
 • Objekt je pravidelného obdélníkového půdorysu o maximálních půdorysných rozměrech 22,5 m x 18,4 m se zastavěnou plochou 414 m2. Objekt není podsklepen a je bez půdního prostoru. Zastřešen je sedlovou  střechou o sklonu střešního pláště 21°. Hřeben střechy je navržen na + 9,87 m od podlahy 1.NP.

Objekt SO-03 – Výroba hydraulických hadic a opravna strojů a zařízení.

 • Objekt je samostatně stojící, umístěný na rovinném pozemku st. p. č. 210 / 1 v k. ú. Jetřichov. Nejbližší stavbou je stavba autodílny, vzdálená cca 4,9 m v jižním směru a stávající nevyužívaný objekt na st. p. č. 197 / 1, vzdálený cca 6,3 m západním směrem.
 • Objekt je nepravidelného obdélníkového půdorysu, složeného z hlavní architektonické části obdélníkového půdorysu o maximálních půdorysných rozměrech 15,0 m x 22,5 m se zastavěnou plochou 337 m2, která je v obvodové části dvoupodlažní a v centrální části (opravně) jednopodlažní, nepodsklepená, zastřešená sedlovou střechou o sklonu střešního pláště cca 1,5 °. Prostor na opravnou je prosvětlen střešním světlíkem. Hřeben střechy (ve světlíku) je +8,51 m od ±0,000 dle místního souřadného systému. Tato část vychází z místní klasické dobové architektury. Datum vzniku však nelze jednoznačně učit. Na základě stavebně technického průzkumu lze odhadnout vznik na 30–50 léta minulého století. 

 • Na hlavní architektonickou část navazuje část vedlejší obdélníkového půdorysu o maximálních půdorysných rozměrech 5,34 m x 10,44 m se zastavěnou plochou 55,75 m2, která je dvoupodlažní, nepodsklepená zastřešená sedlovou střechou o sklonu střešního pláště cca 12,4 °. Hřeben střechy je +6,54 m od ±0,000 dle místního souřadného systému. Datum vzniku této části rovněž nelze jednoznačně učit. Rozhodně je však historicky mladší. Na základě stavebně technického průzkumu lze odhadnout vznik na 70–80 léta minulého století.

 • Hlavní a vedlejší architektonická část  je provozně propojená a tvoří jeden funkční celek. Objekt byl historicky provozován Státními statky Jetřichov a sloužil jako zázemí pro tento zemědělský závod.

 

Příjezd k objektům je zajištěn po stávající dvoupruhové, průjezdné státní komunikaci II / 302 charakterizovanou pozemkem p. p. č. 1489 v k. ú. Jetřichov, se stávajícím sjezdem do areálu stavebníka. Vjezd do areálu je min rozměru 3,5 x 4,1 m. Vnitroareálová komunikace je průjezdná o min. šířce 3,0m. Přístupová cesta se nemění.

Stavebními úpravami dochází k revitalizaci objektů tak, aby mohly i dále plnit svou funkci historických staveb.