Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Nástavba objektu, Ruprechtice

Popis stavby - Nástavba objektu, Ruprechtice

  • Jedná se o rodinný dům vybudovaný v cca 60-tých letech minulého století. K objektu nebyla dohledána žádná původní dokumentace, proto došlo k zaměření objektu (stavebníkem) a tento podklad slouží pro návrh zde popisovaných stavebních úprav. Vlastní objekt je nepravidelného čtvercového půdorysu rozměrů o maximálních půdorysných rozměrech 9,57 x 11,5 m se zastavěnou plochou 88,75 m2. Dům je částečně podsklepen a má jedno nadzemní užitné podlaží. Zastřešen je plochou střechou o dvou výškových úrovních. K objektu na severní straně je provedena stávající přízemní přístavba (garáž) o zastavěné ploše 43,41 m2, zastřešená pultovou střechou. Celková zastavěná plocha stávajícího RD činí 132,16 m2.
  • Předmětem stavebních úprav je jednopodlažní nástavba obytné části rodinného domu o maximálních půdorysných rozměrech 11,5 m x 9,57 m. Zastřešena bude sedlovou střechou o dvou různých střešních rovinách. Objekt bude nástavbou zvýšen o cca 1250 mm. V nastaveném prostoru budou zřízeny podkrovní obytné místnosti. Hřeben nové střechy je stanoven na + 7,470 m od podlahy 1.NP.
  • Do přízemní části, krom napojení na stávající otopnou soustavu a připojení elektro nebude stavebně ani dispozičně zasahováno.
  • zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení (DUR) a stavebnímu povolení (DSP)
  • zajištění stavebního povolení