Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Gymnázium Broumov - výtah

Popis stavby - Gymnázium Broumov - výtah

  • Pro vertikální dopravu osob je navržen trakční lanový osobní výtah s nosností 630 kg/ 8 osob, s pohonem výtahu umístěným pod střechou výtahové šachty. 
  • Výtah je navržen jako přistavěný k obvodové nosné stěně hlavní budovy.
  • Využívání výtahu bude umožněno vybraným osobám, které na své kartě budou mít předdefinovaný přístup k této službě. Předpokládají se veškeré osoby se sníženou schopností a orientace, ať již trvalým nebo dočasným postižením a vedení školy. 
  • Nad sebou umístěná okna chodeb budou vybourána, osazeny překlady, ve 4.NP bude vysekán otvor pro řídící rozvaděč výtahu. Otvor po stávajícím okně bude využit pro osazení otevíravého okna. Chodbové i šachetní parapety budou opatřeny keramickým obkladem. Důvodem je zachování části prosvětlení pro nedostatečně osvětlenou chodbu.
  • technicky dozor investora
  • výběrové řízení na dodavatele stavby
  •  

Objednatel stavby:

30.06.2015 11:42
  • Gymnázium Broumov
  • Hradební 218
  • 550 01 Broumov

Dodavatel stavby:

30.06.2015 11:43
  • STATING s.r.o.
  • Pardubická 861/75a
  • 500 04 Hradec Králové