Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Zateplení panelového domu a oprava balkonů, Broumov

Popis stavby

  • Předmětem stavebních úprav je zlepšení tepelně technických vlastností objektu. Řešení fasád respektuje vnější podmínky i požadavek majitele na optickou atraktivnost bytového domu. Fasáda objektu je navržena z kontaktního zateplovacího systému tloušťky 120 mm, s použitím materiálů kvalitativní třídy A, včetně lepících a stěrkových hmot. Fasádní tenkovrstvé omítky jsou navrženy v barevném provedení, což je patrné z výkresové dokumentace. V rámci zateplení dojde k výměně původních oken a balkónových dveří za nové plastové výplně otvorů, bílé barvy. Při stavebních úpravách bude také provedena výměna balkónového zábradlí přeložka okapových chodníků po obvodu domu, výměna klempířských prvků, nové hromosvody apod.

Dodavatel stavby:

23.03.2014 20:00
  • STATING s.r.o.
  • Pardubická 861/75a
  • 500 04  Hradec Králové