Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Požárně bezpečnostní řešení stavby:

20.02.2010 15:03
  • zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby (požární zpráva) dle ČSN 73 0802