Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Technické služby obce Křinice

Technické služby obce Křinice

  • Ačkoliv se objekt nachází v zemědělské části obce s typickou funkční architekturou odpovídající druhu a způsobu účelu zemědělských staveb, tak současně se nachází v památkové zóně Obce Křinice. Z tohoto důvodu musely být uplatněny specifické podmínky Státní památkové péče, zejména provedení střešního pláště o sklonu 45°, s odůvodněním, že objekt je nutné koncipovat v souladu s místní klasickou dobovou architekturou. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno investorem k využití vzniklého půdního prostoru.
  • Objekt po zapracování požadavků Státní památkové péče je pravidelného obdélníkového půdorysu o půdorysných rozměrech 40,0 m x 13,0 m se zastavěnou plochou 520 m2. Objekt není podsklepen a bude mít dvě nadzemní podlaží. Zastřešen je sedlovou  střechou o sklonu střešního pláště 45°. Hřeben střechy je navržen na + 12,32 m od podlahy 1.NP. Střešní krytina je navržena z betonové střešní tašky v tmavých odstínech. Obvodový plášť je opatřen fasádní omítkou ve světlých odstínech s doplněním případných obkladů. 
  • zaměření stávajícího stavu
  • studie společně s vizualizací objektu
  • zpracování projektové dokumentace
  • zajištění stavebního povolení
  • vypracování položkového rozpočtu