Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Stavební úpravy objektů HS Flamingo, s.r.o.

Zpevněné plochy

Architektonické a dispoziční řešení stavby:

Architektonické řešení staveb bude ve velké míře zachováno. Cílovým stavem plánovaných stavebních úprav je znovuobnovení původního vzhledu budov, kdy sloužily své původní funkci jako zemědělská usedlost.
Dispoziční a hmotové uspořádání celého souboru staveb je v současné době již dáno stávajícím stavem. Plánované stavební úpravy nebudou mít na velikost a prostorové uspořádání vliv. Cílem stavebních úprav je adaptace stávajících budov na nový účel užívání. Proto architektonické a výtvarné řešení staveb je zaměřeno spíše na obálku jednotlivých objektů a jejich rekonstrukci do původního stavu (v rámci možností nového užívání).
Celkový koncept bude tedy směřován ke sladění souboru staveb s místní zástavbou. Všechny objekty budou opatřeny fasádou v nevýrazném odstínu pastelových barev. Konečné barevné řešení bude odsouhlaseno investorem při provádění stavby. Střešní krytina bude z matné červenohnědé pálené krytiny. Fasády jednotlivých objektů budou renovovány s původními prvky, jako jsou kamenné parapety, římsy, štukové prvky nebo obložení štítů dřevěným obkladem.
V návaznosti na způsob využití však každý objekt dozná změn, které vyplývají ze snahy přizpůsobit jej novému účelu užívání. Avšak i po zapracování těchto změn nebude nastíněný záměr narušen. Zvolené architektonické a výtvarné řešení celku, ale i jednotlivých objektů, respektuje místně obvyklou zástavbu a je plně v souladu s požadavky na zachování tradičního vzhledu staveb na Broumovsku.

Objednatel stavby:

HS Flamingo s.r.o., Mírové náměstí 98, 550 01 Broumov

Generální dodavatel stavby:

Svoboda - dopravní a inženýrské stavby a.s., Školní 201, 549 81 Meziměstí

Dodavatel stavební části:

ARS Broumov s.r.o, Malé náměstí 188, 550 01 Broumov