Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

REFERENCE

Zde několik staveb, na kterých jsem spolupracoval nebo spolupracuji jako technický dozor investora, popřípadě jako stavbyvedoucí u projektů prováděných svépomocí nebo projektant stavební části.