Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Novostavba rodinného domu, Rožmitál

Popis stavby - Novostavba RD, Rožmitál

  • Objekt rodinného domu bude umístěn přibližně v místě původní stavby. Svým tvarem, použitými materiály (omítka a dřevo), půdorysnými a výškovými rozměry bude odpovídat okolní zástavbě a tudíž i velice dobře zapadne do místního krajinného rázu.
  • Hlavním stavebním objemem je realizace dvoupodlažní stavby RD. Jedná se o stavbu z omítaných cihelných bloků se sedlovou střechou. Na jižní a východní fasádě vystupují 2 dvoupodlažní kubusy s pultovou střechou, které jsou opláštěné dřevem. Dalším stavebním objektem je dřevěná dvoupodlažní přístavby určená pro odpočinek obyvatel domu. Řešení vnějších ploch se omezuje na výstavbu dřevěné terasy v západní části objektu a na odstavné parkoviště před objektem směrem k příjezdové komunikaci.
  • v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. zajišťuji výkon stavebního dozoru a stavbyvedoucího
  • kolaudaci stavby

Projektant stavby:

08.10.2011 23:02
  • studio Raketoplán / mjölk architekti
  • Jan Mach, Pavel Nalezený, Jan Vondrák
  • Pražská 12
  • 460 01 Liberec 3