Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Architektonické a dispoziční řešení stavby:

30.06.2015 11:40
  • Pro vertikální dopravu osob je navržen trakční lanový osobní výtah s nosností 630 kg/ 8 osob, s pohonem výtahu umístěným pod střechou výtahové šachty. 
  • Výtah je navržen jako přistavěný k obvodové nosné stěně hlavní budovy.
  • Využívání výtahu bude umožněno vybraným osobám, které na své kartě budou mít předdefinovaný přístup k této službě. Předpokládají se veškeré osoby se sníženou schopností a orientace, ať již trvalým nebo dočasným postižením a vedení školy. 
  • Nad sebou umístěná okna chodeb budou vybourána, osazeny překlady, ve 4.NP bude vysekán otvor pro řídící rozvaděč výtahu. Otvor po stávajícím okně bude využit pro osazení otevíravého okna. Chodbové i šachetní parapety budou opatřeny keramickým obkladem. Důvodem je zachování části prosvětlení pro nedostatečně osvětlenou chodbu.