Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Na této stavbě zajišťuji

01.10.2015 17:01
  • zaměření stávajícího stavu objektu SO02 a SO03
  • studie společně s vizualizací objektu SO02 a SO03
  • zpracování projektové dokumentace stavební části objektů SO02 a SO03
  • zajištění projektové dokumentace řemesel celého areálu
  • zajištění územního a stavebního povolení pro celý areál
  • vypracování položkového rozpočtu