Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Na této stavbě zajišťuji

18.04.2015 15:31
  • zaměření stávajícího stavu
  • studie společně s vizualizací objektu
  • zpracování projektové dokumentace
  • zajištění stavebního povolení
  • vypracování položkového rozpočtu