Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Zateplení panelového domu a oprava balkonů, Broumov

03.12.2013 23:20

Zadavatel požaduje provést zateplení panelového domu Sídliště Křinické čp. 210, Broumov. Jedná se o I. etapu stavby bez stavebních úprav lodžií, které budou realizovány ve II. Etapě, a bez zateplení podhledu sklepních prostor, které si objednatel již zajistil.

Předmět plnění zakázky:

Bytový panelový dům T 06 druh DP 1, bude částečně zateplen polystyrénovými deskami s příměsí grafitu a částečně minerální vatou tl. 12 cm dle požadavku PBŘ stavby. V části ustoupení plochy mezi okny, bude plocha vyrovnána přidáním příslušného izolantu tl. cca 14 cm, čímž dojde k optickému sjednocení ploch bez nutnosti provádět odskoky ve fasádě. Na kontaktní zateplovací systém bude použit certifikovaný systém s použitím materiálů kvalitativní třídy A, včetně lepicích a stěrkových hmot. Jako konečná vrstva fasády bude aplikována silikonová omítka weber.pas topdry tloušťky 1,5 mm. Klempířské práce spočívají ve výměně stávajících parapetů za nové z poplastovaného plechu. Dále dojde k provedení nového hromosvodu a kolem domu je počítáno s novým okapovým chodníkem z betonových dlaždic.
Úprava oplechování atiky střešního pláště není součástí dodávky, jen bude třeba v předstihu vyzvat objednatele k provedení úprav – zajistí dodavatel již provedeného zateplení střešního pláště.

Bytový dům má 10 podlaží, z toho 1 technické a 9 obytných, kde se nachází 36 bytových jednotek. Zastavěná plocha je 627,30 m2, obestavěný prostor objektu je 13.173,30 m3.

Předpokládaný termín zahájení stavby: srpen 2014

Předpokládaný termín dokončení stavby: říjen 2014

Zadávací dokumentace zde.

Toto výběrové řízení již bylo ukončeno, prohlédněte si další akce, které by Vás mohly zajímat.

 

Další informace můžete získat zde.