Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Novostavba RD Hejtmánkovice - 1. etapa hrubá stavba domu

Výběrové řízení

12.04.2015 20:30

Předmětem poptávkového řízení je hrubá stavba rodinného domu, obdélníkového tvaru, na něž navazuje technické zázemí včetně garáže a přístřešků. Samotný
objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 40 stupňů a přístavky pak o sklonu 6 stupňů. Materiálově je stavba řešena jako zděný objekt z pórobetonových tvárnic např. PORFIX. Napojení na inženýrské sítě: voda, elektro, plyn, kanalizace - není součástí I. ETAPY – hrubé stavby.

I. etapa obsahuje následující práce:
Celá hrubá stavby novostavby rodinného domu s garáží
Specifikace prací:
- zemní práce
- základová deska
- vyzdívka 1. NP včetně stropní kce
- vyzdívka 2. NP
- vyzdívka příček
- provedení tesařských (bez dodávky řeziva), klempířských a pokrývačských prací

Plánované zahájení stavby je v měsíci červen / červenec 2015 – po obdržení stavebního povolení.
Ukončení stavby je plánováno: dle nabídky dodavatele a je dáno dnem faktického dokončení stavby a to včetně odstranění vad a nedodělků (předpoklad 10/2015) a dokladového dokončení stavby a to předáním veškerých dokladů pro následnou kolaudaci stavby (předpoklad do 1 měsíce od faktického dokončení stavby) – pokud nedojde k uzavření dohody o provádění další etapy stavby.

Pro bližší informace o tomto výběrovém řízení mě kontaktujte zde, prohlédněte si i další akce, které by Vás mohly zajímat.