Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Zateplovací systémy a jejich druhotné vady

27.03.2010 10:28

Při realizaci zateplovacích systémů si stavebníci volí některou ze třech variant:

  • komplexní zateplení obvodového pláště
  • částečné zateplení - výměna oken a výměna meziokenních vložek
  • iluzorní zateplení - výměna oken s ponecháním meziokenních vložek

U dvou posledních variant dochází téměř vždy a v relativně krátké době ke vzniku druhotných vad, např. zatékání pod parapety, vznik plísní na parapetech a kolem oken, vady fasádního nátěru apod.

Úplného splnění požadavků na ČSN 730540/2007 Tepelná ochrana budov, případně i podmínek pro poskytnutí dotací, lze docílit pouze za těchto předpokladů:

  • volba a realizace kompletního zateplení obvodového pláště včetně výměny oken, výměny meziokenních vložek (dále MIV) a zateplení střešního pláště včetně celoplošné výměny hydroizolačního pláště
  • vypracování projektové dokumentace včetně návrhu stabilizace mnohdy poškozených parapetních nebo stěnových panelů
  • výběr stavební firmy schopné realizovat zateplovací systém do všech podrobností a detailů
  • důsledná a odborná kontrola a přejímání prací technickým dozorem investora

U cca 60% staveb je však aplikován způsob pouze částečného zateplení výměnou oken a MIV v lepším případě, anebo k pouhé výměně oken s ponecháním původních MIV. K těmto rozhodnutím dochází zejména z nedostatku finančních prostředků a také z neznalosti technických informací (a mnohdy i nechuť jim naslouchat). Důsledkem těchto chybných postupů bývá z 86-90% riziko vzniku druhotných vad - zatékání do interiéru, podchlazení vnitřního povrchu a vznik plísní kolem oken, trhliny ve fasádě, puchýřky fasádního nátěru s odtržením nátěru od podkladu apod.

Popsané vady bývají zjištěny stavebníkem obvykle po prvním zimním období. Odstranění vad je nejen náročné, ale současně poškozuje i provedení fasádní úpravy. Vyžaduje demontáž oplechování, bourací práce na parapetech, provedení tepelných izolací injektážním způsobem nebo demontáž oken a opravné práce v interiéru. Samozřejmě je nezbytná stavba lešení vzhledem k faktu, že práce jsou realizovatelné pouze z exteriéru.

Zabránit vzniku těchto vad je možné pouze zadáním takové firmě, která je znalá této problematiky a navrhne systémy a materiály s ohledem na jejich funkci, chování a životnost, a dále prováděním velmi důsledné a profesně dokonalé kontroly technického dohledu investora. Výsledkem takovéto realizace nebudou výše zmíněné druhotné vady, které dílo dokonale znehodnotí, ale funkční a efektivní zateplení s dlouhou životností.

 

zdroj: časopis Stavitelství 03/10