Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Zadávání stavby:

20.02.2010 15:01
  • kontrola kompletnosti a připomínkování projektové dokumentace
  • vypracování položkového rozpočtu, slepého rozpočtu a výkazu výměr
  • porovnání nabídkových rozpočtů z hlediska kompletnosti, oprávněnosti rozsahu a cenové úrovně
  • zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby popřípadě jednotlivých částí stavby a řemesel
  • vypracování smlouvy o dílo s dodavatelem, popřípadě na jednotlivá řemesla nebo části