Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Specifikace stavby

01.10.2010 08:00

Popis stavby:

Novostavba rodinného domu je jednopodlažní zděná budova obdélníkového tvaru, bez
podsklepení s obytným podkrovím zastřešené sedlovou střechou. Hlavní vchod do objektu
je řešen ze severní strany. Na jižní straně se nachází dvoukřídlé dveře s vchodem
na terasu. Na západní straně objektu se nachází vchod do technické místnosti. Hlavní
rozměry stavby jsou 6,25 x 18,18m a výškou hřebene 7,55 m od čisté podlahy 1.NP.
Na západní straně navazuje na štítovou stěnu pergola (přístřešek) pro jedno osobní vozidlo.
Přístřešek je o půdorysných rozměrech 3,30 x 5,97m.

Na této stavbě zajišťuji:

-  zadávací dokumentaci včetně rozpočtu s výkazy výměr

- výběrová řízení na dodavatele stavby

- technický dozor investora

Dodavatel stavby:

Zdeněk Dostál - Stafido - Stavební firma, Smetanova 374, 549 54 Police nad Metují