Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Architektonické a dispoziční řešení stavby:

15.01.2014 20:50
  • Dům zděný jednopodlažní se sedlovou střechou s vikýři. Omítka bude bílá, hladká, truhlářské výrobky dřevěné, obklad štítu dřevěný, krytina střechy betonové tašky tmavě hnědé. Napojen na inženýrské sítě: voda, elektro, plyn – stávající přípojky; kanalizace splašková do nového septiku, kanalizace dešťová – stávající na terén. Obslužná komunikace je stávající, zpevněná plocha před garáží.
  • Rodinný dům bude mít 1 bytovou jednotku, zastavěná plocha 142,5 m2, užitková plocha 216 m2, obestavěný prostor  980 m3, nepodsklepený, 1 nadzemní podlaží + podkroví, střecha sedlová s vikýři.
  • Součástí stavby je i dodávka ČOV, zpevněných plocha a veškerých přípojek.