Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Popis stavby

05.09.2013 11:00

Architektonické a dispoziční řešení stavby:

Jedná se o stavební úpravy stávajících přízemních nebytových prostor domu z nichž změnou užíváním vzniknou nové dvě bytové jednotky. V bytech dojde k úpravám dispozic a vybudování sociálního zařízení. Dojde k vybourání stávajících výloh a provedení osazení nových oken. Ke snížení stávajících vysokých stropů bude požit SDK podhled společně s tepelnou izolací. Ohřev TUV a topení bytů budou sloužit plynové kotle.

Na této stavbě zajišťuji:

- zpracování projektové dokumentace ke změně užívání stavby a stavebnímu povolení

- zajištění stavebního povolení