Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Popis stavby:

07.04.2012 21:00

Architektonické a dispoziční řešení stavby:

Objekt rodinného domu bude umístěn na okraji obce Martínkovice. Svým tvarem, použitými materiály (omítka a dřevo), půdorysnými a výškovými rozměry bude odpovídat okolní zástavbě a tudíž i velice dobře zapadne do místního krajinného rázu.

Hlavním stavebním objemem je realizace dvoupodlažní stavby RD. Jedná se o dřevostavbu s kontaktním zateplovacím systémem s využitím desek FERMACELL ve vnitřním prostoru. Objekt bude zastřešen sedlovou střechou. Řešení vnějších ploch se omezuje na výstavbu dřevěné terasy u objektu a na odstavné parkoviště před objektem směrem k příjezdové komunikaci.

Na této stavbě zajišťuji:

- technicky dozor investora

Projektant stavby:

PROJEKTING, Mírové náměstí 108, 550 01 Broumov

Dodavatel základové desky stavby:

Svoboda - dopravní a inženýrské stavby a.s., Školní 201, 549 81 Meziměstí

Dodavatel dřevostavby:

Pavel Sedláček, Boženy Němcové 141, 550 01, Broumov - Nové Město

Ivan Ježek, Otovice 205, 549 72 Otovice