Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Na této stavbě zajišťuji:

30.09.2015 16:21
  • zaměření stávajícího stavu
  •  vypracování studie stavby 
  • zpracování projektové dokumentace pro stavebnímu povolení
  • zajištění stavebního povolení
  • položkový rozpočet stavby