Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Na této stavbě zajišťuji

27.04.2015 21:41
  • zaměření stávajícího stavu
  • studie rodinného domu společně s vizualizací objektu
  • zpracování stavební části projektové dokumentace vč. zajištění statického posudku
  • vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby