Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Na této stavbě zajišťuji:

23.11.2012 22:21

- vypracování studie stavby

- zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení

- zajištění stavebního povolení

- technický dozor