Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Na této stavbě zajišťuji:

06.01.2011 14:01
  • zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení (DUR) a stavebnímu povolení (DSP)
  • zajištění stavebního povolení včetně ČOV a povolení k vypouštění odpadních vod
  • stavební dozor