Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Na této stavbě zajišťuji:

15.06.2013 19:11
  • zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby
  • projednání vyjímky odstupových vzáleností stavby od hranic pozemku
  • zajištění územníhp souhlasu a ohlášení stavby