Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Na této stavbě zajišťuji:

01.09.2010 08:01
  • zadávací dokumentaci včetně rozpočtu s výkazy výměr
  • výběrová řízení na jednotlivé části stavby
  • technický dozor investora