Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Na této stavbě zajišťuji:

01.06.2013 21:42
  • studii stavby včetně předběžného jednání s dotčenými orgány státní správy