Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Kotlíkové dotace

12.11.2015 20:24

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v rámci tzv. mikro-energetických opatření nový program na podporu snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů na tuhá paliva. Kotlíkové dotace jsou financovány z Operačního programu Životní prostředí s alokací 9 miliard korun pro všechny Kraje ČR. Týkají se tzv. lokálních topenišť do tepelného výkonu 50 kW a jsou poskytovány na různé typy kotlů. Platí pouze pro výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové efektivní nízkoemisní zdroje. Požádat může pouze fyzická osoba, která je zároveň vlastníkem, resp. spoluvlastníkem nemovitosti, jež je určena k bydlení. Pro podnikatele a firmy není Kotlíková dotace určena. V našem městě se již konal informační seminář na toto téma a další odpovědi na časté otázky můžete získat také v tomto dokumentu.