Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Dvakrát víc než dosud za zápis do katastru nemovitostí

27.10.2011 23:00

    Zvýšení poplatku za zápis do katastru nemovitostí ze současných 500 na 1000 korun dnes schválil senát. Státu toto zvýšení podle  vlády přinese přes 300 milionů korun ročně. Současná výše poplatku je dle ministra zemědělství na stejné úrovni již od roku 1994. Katastrální úřady však z tohoto zvýšení nedostanou na digitalizaci katastrálních map ani korunu, neboť se stane příjmem státního rozpočtu.

    Ministerstvo zemědělství a vláda argumentuje poplatky vybíranými jinde v Evropě

                - v Německu je to 400 €, tedy cca 10.000,- Kč

                - v Rakousku procento z ceny domu

                - na Slovensku je to 66 €, tedy cca 1.600,- Kč

    Firmy se také dočkají administrativní úlevy, například nebudou muset přikládat výpisy z obchodního rejstříku, pokud bude možné si údaje ověřit po internetu. Návrhy na zahájení řízení o zápisu se budou podávat na stanoveném formuláři. Novela též eliminuje podávání žalob, jejichž cílem je ztížit či znemožnit zřízení věcného práva k nemovitosti.

    Novela umožní vymazat stará zástavní práva převzatá z pozemkové knihy vedené do roku 1964. "S velkou pravděpodobností již tato zástavní práva byla promlčena, nebo i zanikla. Údaje v pozemkové knize o zástavním věřiteli byly neúplné, takže ho po desítkách let není možno dohledat," uvádí vláda.