Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Dobrá zpráva!

24.06.2010 21:40

Podle článku Miroslava Trynera uzavřelo Ministerstvo životního prostředí kontrakt se Světovou bankou o prodeji dalších jednotek AAU, čímž program Zelená úsporám získává další dotační prostředky. Podpora opatření na úspory energie a zavedení obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech tedy může nabídnout dalších téměř 20 miliard korun. Jednotka AAU je veličina definovaná v rámci Kjótského protokolu, která stanovuje obchodovatelné právo státu vypustit do ovzduší jednu tunu emisí skleníkových plynů v období let 2008 až 2012. ČR disponuje právem vypustit do ovzduší celkem zhruba 900 milionů tun CO v tomto období. Po uzavření smlouvy s uhlíkovými fondy Světové banky činí celkový počet AAU prodaných Českou republikou 75 milionů a na prodej jich ještě zbývá přibližně 25 milionů. Reálné množství vypuštěných emisí bude podle současných analýz o zhruba 17 procent nižší, než jsou naše cíle v rámci Kjótského protokolu. Tento rozdíl může ČR prodat v podobě jednotek AAU zemím, kterým se Kjótský protokol plnit nedaří.