Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Asociace rozpočtářů staveb

12.06.2012 17:00

Dne 15. 5. 2012 jsem se stal členem Asociace rozpočtářů staveb. ARS sdružuje odborníky z oblasti stavební ekonomiky a řízení a z řad projektantů, dodavatelů staveb, vysokých škol a investorů, zabývajících se rozpočtováním staveb, kalkulacemi stavebních prací, přípravou staveb a cost managementem. Byla založena v roce 2002 (tehdy pod názvem „Cech rozpočtářů“) jako dobrovolné sdružení právnických i fyzických osob činných v oblasti oceňování stavebních prací.

Základním úkolem Asociace je významným způsobem přispět ke standardizaci procesu oceňování stavebních zakázek od investičního záměru až po výsledné ekonomické vyhodnocení realizované stavby. Zpracování ucelené metodiky oceňování se jeví jako zásadní prostředek ke zefektivnění procesu oceňování, k usnadnění komunikace mezi subjekty v procesu výstavby a jako nezbytný předpoklad nákladového řízení staveb.

Nosné pilíře dlouhodobé strategie ARS:

  • sjednocení postupů rozpočtování,
  • certifikace (autorizace) rozpočtářů,
  • zefektivnění a zprůhlednění zadávání veřejných zakázek.