Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Architektonické a dispoziční řešení stavby:

30.09.2015 16:20
  • Předmětem zadání jsou stavební úpravy a změna využití stávajícího objektu na informační kiosek, úschovnu kol a zavazadel, sociální zařízení pro turisty. Tento provoz bude umístěn v 1. NP zájmového objektu. Ostatní části budou pouze částečně opraveny. Změnou užívání však nejsou dotčeny.
  • Objekt je pravidelného obdélníkového půdorysu o maximálních půdorysných rozměrech 19,68 m x 9,47 m se zastavěnou plochou 186,4 m2. Objekt je podsklepen a má nevyužívaný půdní prostor. Zastřešen je sedlovou střechou o sklonu střešního pláště 18°. Hřeben střechy je navržen na + 7,98 m od podlahy 1.NP.
  • Objekt vychází z místní klasické dobové architektury. Nosné svislé konstrukce tvoří v úrovni 1. PP kamenné - pískovcové zdivo se stropem z cihelné valené křížové klenby. Od 1. NP je obvodové nosné zdivo tvořeno cihelným zdivem. Strop nad 1. NP je tvořen klasickým dřevěným trámovým stropem s prkenným záklopem a VPC podhledem na rákosové rohoži. Střešní krytina je tvořena falcovaným pozinkovaným plechem.