Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Architektonické a dispoziční řešení stavby:

06.12.2014 20:00

Vlastní objekt je přízemní, jednopodlažní, nepodsklepený, pravidelného obdélníkového půdorysu o rozměrech 15,75m x 9,75 m (bez zateplení) se zastavěnou plochou 153,56 m2 (se zateplením 159,74) a krytým stáním pro parkování dvou osobních vozů obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,66m x 5,16m se zastavěnou plochou 41,21 m2. Celková zastavěná plocha objektu činí 200,95m2. Zastřešen je sedlovou střechou o sklonu střešního pláště 25°. Hřeben střechy je stanoven na + 5,960 m od podlahy 1.NP.

Střešní krytina nad obytnou částí je navržena z betonové střešní tašky v tmavých odstínech. Střešní krytina nad krytým stáním je navržena z asfaltového modifikovaného pásu v tmavých odstínech. Obvodový plášť je opatřen probarvenou fasádní omítkou ve světlých odstínech s doplněním keramických obkladů.