Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Architektonické a dispoziční řešení stavby:

25.08.2014 13:00

Předmětem stavebních úprav je zlepšení tepelně technických vlastností objektu. Řešení fasád respektuje vnější podmínky i požadavek majitele na optickou atraktivnost bytového domu. Fasáda objektu je navržena z kontaktního zateplovacího systému tloušťky 120 mm, s použitím materiálů kvalitativní třídy A, včetně lepících a stěrkových hmot. Fasádní tenkovrstvé omítky jsou navrženy v barevném provedení, což je patrné z výkresové dokumentace. V rámci zateplení dojde k výměně původních oken a balkónových dveří za nové plastové výplně otvorů, bílé barvy. Při stavebních úpravách bude také provedena výměna balkónového zábradlí přeložka okapových chodníků po obvodu domu, výměna klempířských prvků, nové hromosvody apod.