Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Architektonické a dispoziční řešení stavby:

07.05.2010 20:00
  • Stavba je navržena o rozměrech 3,50 x 6,40 m a je navržena jako přízemní přístavba rodinného domu, který je využíván k trvalému bydlení, a rozšíří stávající objekt o pracovnu a zastřešenou terasu.