Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Architektonické a dispoziční řešení stavby:

09.06.2013 16:30
  • Zpevněná plocha je navržena z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm.
  • Tvar navrženého přístřešku byl podřízen vzhledu stávajícího rodinného domu. Celkový tvar vznikl jako kompromis mezi požadavky investora a možným technickým řešením konstrukce. Sklon střechy kopíruje sklon střechy domu, ale netvoří jednu velkou plochu. Krytina i barevné řešení je navržené ze stejných materiálů jako jsou použity na stávajícím rodinném domě. Nově navržený jednopodlažní dřevěný přístřešek bude proveden v tmavě hnědé barvě, krytinu budou tvořit betonové střešní tašky v tmavě hnědém odstínu, klempířské výrobky budou z měděného plechu obdobně jako na střeše stávajícího RD. Přístřešek bude ze tří stran otevřený a na východní straně bude připojený k domu. Střecha je sedlová s hřebenem orientovaným ze západu na východ.
  • Část oplocení bude odbourána. Nový sloupek bude vyzděn z plných cihel a bude opatřen vápenocementovou omítkou s barevným nátěrem. Do oplocení bude instalována motoricky posuvná nesená brána a otevíravá branka s kovovou konstrukcí, s dřevěnou výplní a na dálkové ovládání.
  • Nezpevněné okolní plochy narušené procesem výstavby budou osety travním semenem a uvedeny do původního stavu.