Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Architektonické a dispoziční řešení stavby:

30.05.2013 22:40
  • Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům se sedlovou střechou, který je orientován rovnoběžně s příjezdovou komunikací. Objekt má jednoduchý obdélníkový půdorys o rozměru 13,15 x 7,90m. Navrhovaná stavba nenarušuje urbanismus okolní zástavby. Umístění stavby a její orientace respektují umístění původních budov venkovského statku. Umísťované novostavby tak budou v konečné podobě navazovat na hmotové uspořádání venkovského statku s vnitřním dvorem. Vzhled a hmota objektu respektuje místní zástavbu. Stavba má jednoduchý tvar se sedlovou střechou se sklonem 45 stupňů.