Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

01.09.2011 22:00

Architektonické a dispoziční řešení stavby:

Jedná se o bytový panelový dům, který má šest sekcí ve kterých je umístěno celkem 64 bytových jednotek. Každou sekci tvoří samostatné společenství vlastníků jednotek (SVJ). Objekt má celkem 5 podlaží, z toho 1.PP je technické podlaží a ve zbylých 4 nadzemních podlažích jsou umístěny jednotlivé bytové jednotky.  Vzhledem k využití panelového domu pro bytové účely a z důvodu úspor energií vznikl z rozhodnutí vlastníků bytů požadavek na dodatečné zateplení stávajícího obvodového pláště objektu tak, aby se zlepšil tepelný odpor konstrukcí a odpovídal novým požadavkům ČSN 730540 - 2 Tepelná ochrana budov. Dodatečné zateplení je řešeno tepelnou izolací z fasádního polystyrénu EPS F tl. 120 mm s povrchovou úpravou zabarvenou tenkovrstvou omítkou. Dále je v rámci stavebních úprav provedena výměna vnějších výplní otvorů, dodatečné zateplení střešního pláště z vrchní strany izolací z polystryrenových desek tl. 200 mm a zateplení stropu nad 1.PP izolací tl. 120 mm. Architektonické řešení objektu jako celku zůstává bez prostorové změny. Zateplením fasády dochází ke srovnání plochy panelů a meziokenních vložek. Barevné řešení fasády vychází ze snahy rozčlenit novou plochu fasády tak, aby vyvolala dojem plasticity. Realizací zateplení dojde k nové povrchové úpravě vnějšího pláště probarvenou tenkovrstvou omítkou střední zrnitosti. Nově navržená fasáda bude tvořena barvami dle vzorníku odpovídajícímu navrženému typu omítky. Obklad soklu je navržen z extrudovaného polystyrénu tl. 80 mm s povrchovou úpravou dekorativní mozaikovou omítkou. Nová plastová okna, lodžiové stěny a zadní vstupní dveře mají vnější a vnitřní povrch v barvě bílé.

Na této stavbě zajišťuji:

- technický dozor investora

Projektant stavby:

STING NA s.r.o., Kamenice 110, 547 01 Náchod

Dodavatel stavby:

PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod